Missie

Een bijdrage leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van de culturen van de Marrons en Inheemse bevolking in Nederland en Suriname. Focus ligt hierbij onder meer op het verbinden van kwetsbare mensen. Stichting Ma Jong wil dit bereiken door de organisatie van diverse activiteiten en projecten op het gebied van onderwijs, traditie, geschiedenis en godsdienst in de specifieke talen van de Marrons en Inheemse bevolkingsgroepen. Tevens wil stichting Ma Jong juridische informatie aan beide groepen inzake uitvaarten, erfenissen en de Nederlandse en Surinaamse wetgeving. erfenissen.

Ambitie en toekomstplannen 2021-2023

De stichting is in juli 2021 opgericht in Haarlem en heeft zich kenbaar kunnen maken in andere regio’s en hun inspanningen bekend kunnen maken. Geconcludeerd kan worden dat hun werk goed verloopt.
Stichting Ma Jong heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkeling en groei van de lokale netwerken en opbouw daarvan in het land goed verloopt. Dit is mede mogelijke gemaakt door de steun en begeleiding van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem en de Creatieve Muggen. Hun kennis en ervaring heeft er voor gezorgd dat er een positieve ontwikkeling gaande is in verschillende regio’s in Nederland.