VISIE EN PLANNING 2023

STICHTING MA JONG VISIE EN PLANNING 2023

Visie

Speel jouw rol is de oproep (de wake up call) aan individuen en groepen in het bijzonder van de marron komaf om actief deel te nemen aan de samenleving. Participatie en integratie in de politiek, cultuur, educatie en economische groei zijn de voorwaarden tot welzijn en welvaart.

Planning 2023

  1. Emancipatie en educatie omvat vrouwen emancipatie en Queer beleid. Verbetering van de sociaal-maatschappelijke en economische positie van migranten vrouwen in het bijzonder van Marron afkomst. Ten aanzien van Queer beleid is het doel bevordering van de acceptatie van Queer burgers in het bijzonder van migrantenafkomst. Tevens het toerusten van Queer burgers tot zelfacceptatie en meer zichtbaarheid.
  2. Erkenning en herdenking de Trans Atlantische Oceaan slavernij en slavenhandel. Stichting Ma Jong heeft het kroonjaar 2023 al ingezet met een lezing van drs. Frank Dragtenstein in Haarlem. Voor 2023 worden er nog enkele bijeenkomst in het kader van de Trans Atlantische Oceaan slavernij ontwikkeld. Dit in samenwerking met o.a. het Ninsee en het Platform Nazaten Trans-Atlantische Oceaan.
  3. Erfgoed Ma Jong hecht veel waarde aan het borgen van zowel materiele als immateriƫle aspecten van de Marron cultuur. Hiertoe zijn we in contact met het Kenniscentrum Immaterieel erfgoed Nederland alwaar wij een proces zijn gestart om dit doel te bereiken. Bij de diverse bijeenkomsten zal het bewustzijn ten aanzien van erfgoed aan de orde komen. Er wordt gewerkt aan een bijeenkomst waarbij er marron voorwerpen getoond zullen worden uit de koloniale- en Afrikaanse tijd.
  4. Kadervorming burgers Het project kadervorming biedt jongeren en jongvolwassen de gelegenheid om stage te lopen en het vormen van kader voor de diverse domeinen zoals emancipatie, erfgoed en Trans Atlantische Oceaan slavernij. De criteria tot deelname zijn: a. jongeren liefst van marron afkomst of affiniteit met de marron burgers en marron cultuur, enthousiasme en tijd.
  5. Promotie en marketing
    Zichtbaarheid en het delen van onze doelstellingen met de omgeving is van groot beland. Ons streven is zoveel mogelijk diverse burgers te bereiken. Verbinding met andere etnische culturele burgers staat centraal. Dit beogen wij te bereiken met onze bijeenkomst, en sociale media activiteiten.


Haarlem, december 2022
Mariska de Jong